Sukellus- ja ylipainelääketieteen erityispätevyys

Sukellus- ja ylipainelääketieteen erityispätevyys perustettiin vuonna 1993 ensimmäisenä erityispätevyysohjelmana päihdelääketieteen kanssa. Sittemmin erityispätevyyksiä on syntynyt 32. Erityispätevyyksien tarkoituksena on täydentää lääkärien koulutusta alalla, joka vaatii useamman eri erikoisalan osaamista. Ohjelman kokoavat alan asiantuntijat. Lääkäriliitto koordinoi ja valvoo koulutusta sekä myöntää erityispätevyyyden asiantuntijaorganisaation esityksestä.

Sukellus- ja ylipainelääketieteen erityispätevyys vaatii vähintään kahden vuoden kliinisen palvelun ylipainelääketieteen yksikössä, jota johtaa erityispätevyyden omaava lääkäri. Käytännössä tällä hetkellä kliinistä palvelua voi suorittaa TYKSin teho-osaston ylipainehappihoitokeskuksessa sekä Puolustusvoimien Sukelluslääketieteen keskuksessa. Kliinisen työn lisäksi pätevöityminen edellyttää teoreettista koulutusta sekä tentin läpäisemistä.

Lisätietoja: http://www.laakariliitto.fi/koulutus/erityispatevyydet/sukellus

Sukellus- ja ylipainelääketieteen erityispätevät lääkärit

2020 Richard Lundell

2016 Anna Piippo-Karjalainen

2013 Valpuri Taulasalo

2011 Anne Räisänen-Sokolowski

2009 Olli Arola

2009 Jyrki Vihe

2006 Timo Jama

2004 Tomi Wuorimaa

2002 Mikko Lappi

2002 Janne Tikkinen

2000 Jari Suvilehto

1997 Juha Perttilä

1997 Erkki Kentala

1997 Matti Mäntysaari

1997 Kari Kuttila

1994 Juha Kuokkanen

1994 Jorma Klossner

1994 Lauri A. Laitinen

1994 Juha Niinikoski

1994 Seppo A. Sipinen

Comments are closed.