Ylipainelääketiede (HBOT)

Suvilehto J, Arola O, Valtonen M. Ylipainehappihoito. Lääkärin käsikirja [online]. Helsinki: Kustannus Oy Duodecim, 2017 [päivitetty 29.11.2016]. Saatavilla Internetissä (sisältyy Lääkärin tietokantoihin, vaatii käyttäjätunnuksen): http://www.terveysportti.fi. Julkaistu Kustannus Oy Duodecim luvalla.

Keskeistä

 • Ylipainehappihoidossa (HBO [hyperbaric oxygen] -hoito) potilas hengittää 100-prosenttista happea painekammiossa, jossa on normaali-ilmanpainetta korkeampi paine, tavallisimmin 2.5–2.8 ATA (2.5–2.8 × normaali-ilmanpaine). Se vastaa sukellusta 15 msw:n (= meters of sea water; 2.5 ATA) tai 18 msw:n (2.8 ATA) syvyyteen.
 • Tavallinen HBO-hoito kestää 90 min/hoitokerta, ja sitä annetaan 1–3 kertaa vuorokaudessa 5–7 päivänä viikossa.
 • Sukeltajantaudin 1 HBO-hoito kestää USN6-taulukon mukaan 4 t 50 min – 6 t 10 min tai USN5-taulukon mukaan 2 t 15 min.

Vaikutusmekanismi

 • Ylipaineen fysiologiset vaikutukset
  • Kaasukuplat puristuvat pienemmiksi.
  • Kaasukuplien liukeneminen elimistön nesteisiin nopeutuu.
 • Ylipainehapen vaikutus kudoksiin
  • Hapen tarjonta kudoksille tehostuu (happi liukenee plasmaan ja siirtyy 3–4 kertaa etäämmälle kapillaareista, kudosten happiosapaine nousee 10–14 kertaiseksi).
  • Vähentää kudosturvotusta (vasokonstriktio).
  • Parantaa iskeemisiä haavoja (fibroblastitoiminta palautuu).
  • Lisää kapillaarisuonten uudiskasvua iskeemisille alueille (intermittoiva hypoksia/hyperoksia).
  • Fibroblastien ja osteoklastien aktiviteetti ja kollageenisynteesi kiihtyvät.
 • Ylipainehappihoidon vaikutus infektioissa
  • Estää anaerobibakteerien kasvua (mm. Clostridium perfringens).
  • Estää toksiinien muodostumista (mm. hemolyyttinen ja kudosnekroosia aiheuttava Clostridium perfringens -lesitinaasi).
  • Parantaa valkosolujen toimintaa iskeemisissä kudoksissa (”oxidative burst” tehostuu).
  • Tehostaa eräiden mikrobilääkkeiden vaikutusta (mm. aminoglykosidit).

Käyttöaiheet

 • HBO-hoito on ensisijainen hoito (ei vaihtoehtoisia hoitoja)
  • sukeltajantaudissa/dekompressiosairaudessa 1
  • ilma- ja kaasuemboliassa.
   • HBO-hoito voi hyödyttää < 6–8 t ilmaembolian jälkeen annettuna.
 • Kokemusperäiset HBO-hoidon käyttöaiheet
  • Vakava, oireinen häkä- ja savukaasumyrkytys
  • Kaasukuolio, nekrotisoiva faskiitti ja muut nekrotisoivat pehmytkudosinfektiot (Fournierin gangreena, syvät kaulainfektiot) 2. HBO-hoito on kirurgian ja mikrobilääkehoidon liitännäishoito.
  • Huonosti paranevat ongelmahaavat (valtimo- ja laskimoperäiset 3, painehaavat 4)
   • Haava paranee ehjään ihoon saakka kaksi kertaa useammin kuin lumehoidolla.
  • Diabeettiset alaraajahaavat 5
   • HBO-hoito edistää diabeettisen jalkahaavan paranemista ja pienentää jalkahaavan kokoa tavanomaista hoitoa tehokkaammin.
   • HBO-hoito parantumatonta diabeettista jalkahaavaa sairastavalle on kustannusvaikuttavaa tavanomaiseen hoitoon verrattuna.
   • HBO-hoidon potentiaalista tehoa voi etukäteen arvioida raajan transkutaanihappimittauksella (hengittäen 100-prosenttista happea normaali-ilmanpaineessa).
  • Murskavammat (crush injury) ja muut traumaattiset iskemiat (esim. avomurtumat)
  • Sädetetyn leukaluun (osteoradionekroosi) toimenpiteiden yhteydessä
   • Yleensä HBO-hoito sekä pre- että postoperatiivisesti
  • Sädehoidon aiheuttama proktiitti ja kystiitti 6
   • HBO-hoito edistää limakalvon paranemista sädeproktiitissa, mutta kontrolloitu näyttö hoidon hyödyllisyydestä ja oireiden vähenemisestä puuttuu.
   • HBO-hoidon vaikutusta sädekystiitissä tutkitaan parhaillaan kansainvälisessä monikeskustutkimuksessa (RICH-ART 1).
  • Äkillisen kuulonmenetyksen 7 ja akuutin meluvamman 8 hoito
  • Keskushermoston märkäkeräymät (aivoabsessit, selkäydinkanavan epiduraaliabsessit)
   • Kirurgisen hoidon liitännäishoitona
  • Äkilliset silmäsairaudet (verkkokalvon keskusvaltimon tukos 9)
   • HBO-hoito on tehokkain < 8 t näönmenetyksestä
  • Pään ja kaulan alueen kirurgiset kielekkeet
  • Huonosti paranevat kudossiirteet ja kielekkeet
  • Malignin eksternin otiitin liitännäishoitona
  • Akuutit palovammat 10.
 • Käyttöaiheet, joissa HBO-hoito vaikuttaa tehottomalta
  • Urheiluun liittyvät nivelside- ja rasitusvammat
  • MS-tauti
  • Akuutin aivoinfarktin ja traumaattisen aivovamman hoito
  • Tinnituksen hoito
  • Akuutti sepelvaltimo-oireyhtymä
  • Autismi

Vasta-aiheet

 • Absoluuttinen vasta-aihe: hoitamaton pneumothoraxset
 • Suhteelliset (useimmiten hoidettavissa)
  • Eräät lääkitykset
   • Disulfiraami (voi lisätä hapen toksisuutta)
   • Eräät solunsalpaajat: doksorubisiini, sisplatiini, bleomysiini (vaikutus ja haittavaikutukset voimistuvat)
  • Vaikea klaustrofobia
  • Ylähengitystieinfektio, jos runsaat, tukkivat eritteet
  • Kouristustaipumus
  • Aiempi spontaani pneumothorax
  • Emfyseema ja CO2-retentio
  • Äskettäisen thoraxkirurgian jälkitila
  • Kongenitaalinen sferosytoosi

Komplikaatiot

 • Barotraumat ilma-onteloissa (vrt. sukellus; 1)
  • Välikorvat (tajuttomille tai sedatoiduille parasenteesit)
  • Poskiontelot
  • Huonot tai väliaikaisesti paikatut hampaat
  • Liittyvät useimmiten samanaikaiseen hengitystieinfektioon.
 • Hapen toksisuus
  • Kouristukset
  • 1.4/10 000 hoitokertaa 2.5 ATA:lla 90 minuutin hoitokaaviolla
  • Lääkkeet, respiratorinen asidoosi, kuume, sepsis altistavat.
  • Sedatiivit, gangliosalpaajat, hypotermia suojaavat.
  • Hoito: ilmahengitykselle, tarvittaessa diatsepaami
  • Ei myöhäisvaikutuksia
 • Keuhkovaurio
  • Ei ongelma nykyisillä hoito-ohjelmilla
 • Väliaikainen myopia
  • Jos kuukausien hoito, ad 30 %
  • Korjaantuu itsekseen.
 • Katarakta voi kypsyä.

Saatavuus

 • Turun yliopistollinen keskussairaala, aikuisten teho-osasto
 • Muut ylipainehappihoitoa tarjoavat paikat: ks. Sukelluslääketiede 1.
Etusivu HBO

TYKSin suuressa kammiossa voidaan hoitaa tehohoitoa tarvitseva potilas.

Ylipainehappihoitoa voidaan antaa yksipaikkaisessa kammiossa. Kuva: Anne Räisänen-Sokolowski

Ylipainehappihoitoa voidaan antaa myös yksipaikkaisessa kammiossa. Kuva TYKSin valtakunnallisesta ylipainehappihoitokeskuksesta

Lisätietoa

 • McMaster-viitteet McMaster
 • 1 evd
 • Muita Internet-tiedonlähteitä 1
 • Kirjallisuutta 1

Kirjallisuutta

 1. Bennett M, Heard R. Hyperbaric oxygen therapy for multiple sclerosis. CNS Neurosci Ther 2010;16(2):115-24. PubMed
 2. Sipinen S. Ylipainehappihoito – periaatteet ja käytäntö. Suom Lääkäril 2002;57(3):287-289 11
 3. Suvilehto J. Onko ylipainehappihoito näyttöön perustuvaa? Suom Lääkäril 2002;57(23):2517 12
 4. Aitasalo K, Laine J ,Vähätalo K. Ylipainehappihoito pään ja kaulan kirurgiassa: Osteoradionekroosi, osteomyeliitti ja leukaluiden implantit. Suom Lääkäril 2002;57(23):2527-2532 13
 5. Juutilainen V. Ylipainehappihoidon osuus ongelmahaavojen hoidossa. Suom Lääkäril 2002;57(23):2533-2537 14
 6. Savolainen S. Meluvammojen hoito ylipainehappihoidolla. Suom Lääkäril 2002;57(23):2539-2542 15
 7. Perttilä J. Tehohoitopotilaan ylipainehappihoidon toteutus. Suom Lääkäril 2002;57(24):2649-2651 16
 8. Suvilehto J. Ylipainehappihoidon asema nykylääketieteessä – onko Suomessa jääty jälkijunaan? Suom Lääkäril 2002;57(24):2643-2647 17
 9. Juutilainen V. Ylipainehappihoidon osuus ongelmahaavojen hoidossa. Suom Lääkäril 2002;57:2533-37 14
 10. Kuokkanen J. Sukeltajantaudin ja sukellusonnettomuuksien hoito. Suom Lääkäril 2002;57:2769-72 18
 11. Roeckl-Wiedmann I, Bennett M, Kranke P. Systematic review of hyperbaric oxygen in the management of chronic wounds. Br J Surg 2005 Jan;92(1):24-32. PubMed
 12. Perttilä J. Tehohoitopotilaan ylipainehappihoidon toteutus. Suom Lääkäril 2002;57:2649-51 16
 13. Buettner MF, Wolkenhauer D. Hyperbaric oxygen therapy in the treatment of open fractures and crush injuries. Emerg Med Clin North Am 2007 Feb;25(1):177-88. PubMed
 14. Fukaya E, Hopf HW. HBO and gas embolism. Neurol Res 2007 Mar;29(2):142-5 PubMed
 15. Kaide CG, Khandelwal S. Hyperbaric oxygen: applications in infectious disease. Emerg Med Clin North Am 2008 May;26(2):571-95, xi PubMed
 16. Clarke RE, Tenorio LM, Hussey JR, Toklu AS, Cone DL, Hinojosa JG, Desai SP, Dominguez Parra L, Rodrigues SD, Long RJ, Walker MB. Hyperbaric oxygen treatment of chronic refractory radiation proctitis: a randomized and controlled double-blind crossover trial with long-term follow-up. Int J Radiat Oncol Biol Phys 2008 Sep 1;72(1):134-143. PubMed
 17. Fujimura T, Suzuki H, Shiomori T, Udaka T, Mori T. Hyperbaric oxygen and steroid therapy for idiopathic sudden sensorineural hearing loss. Eur Arch Otorhinolaryngol 2007 Aug;264(8):861-6 PubMed
 18. Oguz H, Sobaci G. The use of hyperbaric oxygen therapy in ophthalmology. Surv Ophthalmol 2008 Mar-Apr;53(2):112-20 PubMed
 19. Löndahl M, Katzman P, Nilsson A, Hammarlund C. Hyperbaric oxygen therapy facilitates healing of chronic foot ulcers in patients with diabetes. Diabetes Care 2010 May;33(5):998-1003. PubMed
 20. Sipinen S. Sukeltajantauti. Duodecim 2010;126(4):435-42 19
 21. Arnell P, Ekre O, Oscarsson N, Rosén A, Eriksson M, Svanberg T, Samuelsson O. Hyperbaric oxygen therapy in the treatment of diabetic foot ulcers and late radiation tissue injuries of the pelvis. Göteborg: Västra Götalandsregionen, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, HTA-centre; 2012. HTA-rapport 2012:44 2. Tiivistelmä julkaistu suomeksi THL:n arviointiselosteena 2/2012 3.
 22. Efrati S, Fishlev G, Bechor Y ym. Hyperbaric oxygen induces late neuroplasticity in post stroke patients–randomized, prospective trial. PLoS One 2013;8(1):e53716. PubMed

Comments are closed.