Painekammiot Suomessa

Turun yliopistollinen keskussairaala, aikuisten teho-osasto

  • Valtakunnallinen ylipainehappihoitokeskus
  • Päivystys 24 t/vrk kaikkina päivinä; myös tehohoitopotilaat
  • (02) 313 1950
  • Jos potilaalla on vitaalitoimintojen häiriöitä, hänet on kuljetettava mahdollisimman nopeasti (esim. ambulanssilla, matalalla helikopterilennolla TYKSiin, jossa pystytään hoitamaan vaikeasti vammautunut sukeltaja.

Upinniemen painekammiokeskus/Ilmailulääketieteen keskus, Helsinki, hoitaa lähinnä puolustusvoimien omia sukeltajia virka-aikana.

Comments are closed.